Integritetspolicy

Polityka prywatności TheCasualLounge

Spółka iMedia888 GmbH jest właścicielem portalu TheCasualLounge, zwanej (“ TheCasualLounge ” lub “ my” lub „ nas/nam/nami “) i chroni Państwa prywatność oraz dane osobowe. Opracowaliśmy następujące zasady ochrony danych osobowych w celu ochrony Państwa prywatności. Chcemy dokładnie pokazać Państwu, jak chronimy Państwa prywatność, jakie dane pobieramy i zbieramy, w jaki sposób chronimy te dane i komu je przekazujemy. Chcielibyśmy, aby przeczytali Państwo naszą politykę prywatności w spokoju i uważnie. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo stworzone przez nas praktyki.

Zaraz po utworzeniu u nas darmowego profilu mogą Państwo korzystać z usług naszego portalu i uzyskują Państwo do nich dostęp. Ponadto mogą Państwo pod pewnymi warunkami uzyskać dostęp do innych portali, które spółka oddaje do dyspozycji. Mogą też Państwo według własnego uznania uwidocznić ten profil na powiązanych portalach, na których się Państwo osobno nie rejestrowali.

Aby dostarczyć Państwu dobrą usługę i tym samym znaleźć dla Państwa odpowiedniego partnera, musimy uzyskać od Państwa dane osobowe, przetwarzać je i wykorzystywać odpowiednio w celu świadczenia naszych usług. Ochrona Państwa danych jest dla nas przy tym nad wyraz istotna. Aby odzwierciedlić tę istotność w działaniu, tak zorganizowaliśmy naszą działalność pod względem technicznym i organizacyjnym, aby chronić Państwa dane najbardziej, jak to tylko jest możliwe.

 

 • Wszystkie dane przekazywane są u nas w postaci zaszyfrowanej w technologii Technologie HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 • Dla wszystkich usług ustawiliśmy tzw. "firewalle", które chronią Państwa przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Państwa danych ma jedynie niewielu naszych przeszkolonych pracowników. Każdy dostęp do Państwa danych jest przez nas protokołowany i odbywa się według wyznaczonych procedur.
 • Szczególnie wrażliwe dane, takie jak np. Państwa adres, są nie tylko przekazywane, ale także przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

 

Kluczowym punktem naszej usługi jest wewnętrzny system przesyłania informacji. Mogą Państwo być pewni, że w tym systemie komunikacyjnym nigdy nie przekażemy Państwa nazwiska, adresu e-mail ani innych danych, które mogłyby Państwa jednoznacznie zidentyfikować. Tylko Państwo decydują, czy i kiedy samodzielnie przekażą Państwo te dane osobom, z którymi chcą Państwo nawiązać kontakt. Powinni więc Państwo, tak jak w "realu" ostrożnie obchodzić się ze swoimi danymi.

Teraz chcielibyśmy Państwu szczegółowo przedstawić, jak pobieramy Państwa dane na naszym portalu, jak je przetwarzamy i wykorzystujemy.


 Spis treści:

        1.   Ochrona Państwa danych osobowych na TheCasualLounge

        2.   Bezpieczeństwo danych i szyfrowanie

        3.   Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez TheCasualLounge.

               3.a.   Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę

               3.b.    Kiedy się Państwo u nas rejestrują i zakładają profil

               3.c.    Kiedy się Państwo u nas logują i korzystają z usługi

               3.d.    Kiedy wykupują Państwo członkostwo VIP

               3.e.    Korzystanie z Państwa danych osobowych przez TheCasualLounge

               3.f.    Przekazywanie danych stronom trzecim

               3.g.    Używanie Cookies

               3.h.    Partner Cookies i Affiliate Cookies

               3.i.    Używanie Google Analytics

               3.j.    Używanie reklamy spersonalizowanej pod kątem zainteresowań

               3.k.    Google „+1“

               3.l.    Google AdSense

               3.m.   Piksel Facebooka

               3.n.    Sprawdzanie danych osobowych

        4.    Zgoda i prawo do jej wycofania

        5.    Państwa prawo do informacji, sprostowania i usunięcia

        6.    Dalsze wskazówki


 1. Ochrona Państwa danych osobowych na TheCasualLounge

Mark TheCasualLounge i przynależna do niej domena są własnością spółki iMedia888 GmbH z siedzibą: Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim.  Jest więc ona "organem odpowiedzialnym w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych".

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie nowych regulacji ustawowych (RODO, niemieckie ustawy o telekomunikacji (TKG) i o telemediach (TMG)).

Objaśnienia: Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawa o telekomunikacji (TKG) i ustawa o telemediach (TMG) powstały w celu ochrony danych osobowych i dokładnie się nią zajmują. Zaliczamy tu dane, które można przypisać danej osobie (np. adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia). Nie należą tu, jako anonimowe, informacje, których nie da się przypisać określonej lub możliwej do określenia osobie lub można je przypisać jedynie przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i pracy (por. BDSG § 3 ust. 6).

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe, żeby móc prowadzić serwis TheCasualLounge. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu wobec zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku nie możemy i nie będziemy analizowali Państwa danych pod Państwa pseudonimem do celów reklamy, badania rynku ani poprawy naszych usług.

Teraz chcielibyśmy Państwu wytłumaczyć, jak przetwarzane są Państwa dane, kiedy korzystają Państwo z TheCasualLounge. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do naszego biura obsługi klienta:

Dataskyddsombud

[email protected] eller via post

 

iMedia888 GmbH

Max-Planck-Strasse 4

85609 Aschheim

 

2. Bezpieczeństwo danych i szyfrowanie

Gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę, będziemy przesyłali Państwa dane w formie zaszyfrowanej. Chodzi tu przede wszystkim o Państwa dane profilowe, preferencje, dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, jeżeli zarejestrują się Państwo jako VIP. Korzystamy z szyfrowania, aby Państwa dane przychodziły do nas zaszyfrowane i po drodze nie mogły być odczytane przez obce strony trzecie. Używany technologii szyfrowania HTTPS. Technologia ta stosowana jest z dużym sukcesem na całym świecie do szyfrowania poufnych danych i ochrony ich przed nadużyciami.

Kiedy Państwa dane bezpiecznie znajdą się w naszej bazie danych, robimy wszystko, aby były one przechowywane w bezpiecznym środowisku i były przeglądane tylko w celach naszego serwisu. Może to dotyczyć na przykład naszego biura obsługi klienta lub wybranych pracowników działu finansów. Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych, są przez nas zobowiązani do ochrony Państwa danych i zostali przez nas odpowiednio przeszkoleni.

 

3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez TheCasualLounge

Naszym celem jest, aby jako Klient znaleźli Państwo odpowiedniego partnera. Dzięki naszej marce  TheCasualLounge  skojarzyliśmy już wiele par, świadcząc im dobre usługi.  Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że zapisujemy Państwa dane w stworzonym przez nas algorytmie komputerowym, który odpowiada potem za "wyliczenie" pasującego partnera –  Im dokładniejsze dane wejściowe, tym lepszy będzie obliczony dla Państwa wynik. Dalej chcielibyśmy szczegółowo Państwu pokazać, kiedy i jakie dane pobieramy i zapisujemy w naszym systemie, aby zaoferować Państwu jak najlepszy produkt.

3.a. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę

Kiedy korzystają Państwo z naszego obszaru dla gości, zbieramy tzw. "LogFiles". W takim przypadku przechowujemy następujące dane:

 • Państwa adres IP (adres protokołu internetowego)
 • ostatnia strona, z której Państwo do nas przyszli (adres referujący)
 • nasze strony, na których się Państwo zatrzymują
 • dokładna data z godziną
 • Państwa tzw. User Agent: Obejmuje to następujące informacje: System operacyjny i Państwa ustawienia przeglądarki
 • Wszystkie wymienione do tej pory dane są anonimowe i będą przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji naszej oferty.

3.b. Kiedy się Państwo u nas rejestrują i zakładają profil

Przy  zakładaniu bezpłatnego profilu potrzebujemy od Państwa następujących danych osobowych, bez których zgłoszenie nie może zostać zrealizowane:

 • Państwa własna i poszukiwana płeć
 • miejsce zamieszkania
 • data urodzenia
 • stan cywilny
 • wzrost
 • kolor włosów
 • budowa ciała
 • kolor oczu
 • żądana nazwa użytkownika
 • adres e-mail i hasło
 • miejscowości, w których chcą Państwo znaleźć partnera

3.c. Kiedy się Państwo u nas logują i korzystają z usługi

Aby zalogować się do TheCasualLounge , trzeba wpisać podany wcześniej adres e-mail i wybrane przez Państwa hasło. Przy tym każdorazowo dane dotyczące korzystania w danej przeglądarce internetowej będą przekazywane oraz zapisywane w plikach protokołu, tzw. Server-Logfiles. Te dane to:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, z którego następuje dostęp
 • kod użytkownika na  platformie TheCasualLounge
 • data i godzina żądania
 • komunikat o stanie, czy żądanie zakończyło się sukcesem
 • numer cookies sesji

Dane te będą przez nas wykorzystywane w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych.

3.d. Kiedy wykupują Państwo członkostwo VIP

Kiedy tylko uzyskają Państwo członkostwo VIP naTheCasualLounge, będziemy potrzebowali od Państwa następujących danych podczas procesu zamawiania.

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • dane konta lub inne dane płatności

Państwa dane dotyczące płatności będą przetwarzane przez naszego dostawcę usług płatniczych Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg Niemcy („Heidelpay“).  Dane te przesyłamy bezpiecznym połączeniem do współpracującego z nami dostawcy usług płatniczych i przechowujemy jedynie w postaci zanonimizowanej.

Jeśli nie zostaną Państwo członkiem VIP, po sześciu tygodniach skasujemy Państwa profil razem z danymi.

3.e.  Korzystanie z Państwa danych osobowych przez TheCasualLounge

Podczas gdy korzystają Państwo z naszego produktu TheCasualLounge , wykorzystujemy część Państwa danych osobowych w celu umożliwienia Państwu jak najlepszego wykorzystania obiecanej usługi i znalezienia pasującego partnera. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane w tle, aby wykryć ewentualne zabronione działania, sprzeczne z naszymi regulaminem lub wykonaniem umowy.

Dalej chcielibyśmy Państwu szczegółowo opisać, jak dokładnie TheCasualLounge wykorzystuje Państwa dane:

 • Państwa krótki opis i inne teksty na profilu użytkownika mogą być oglądane także przez innych użytkowników. Tak samo Państwa dane w profilu oraz zdjęcia w obszarze dostępnym dla członków.
 • Państwa profil będzie wyświetlany poprzez nasze dopasowywanie, o ile spełnia kryteria wyszukiwania innego użytkownika. Oprócz krótkiej prezentacji dotyczy to także Państwa zdjęć "publicznych" (nie prywatnych) i ogólnych danych w Państwa profilu, np. wieku, status związku, miejsce zamieszkania, wspólne preferencje, kolor oczu, budowa, wzrost, budowa ciała oraz Państwa własne kryteria wyszukiwania
 • Inni użytkownicy nie mogą oglądać Państwa prywatnych zdjęć. Tylko wtedy, kiedy dostaną Państwo indywidualne zapytanie i wyrażą Państwo zgodę, pytający użytkownik będzie mógł zobaczyć Państwa prywatne zdjęcia.  
 • Inni i użytkownicy mogą zobaczyć, że odwiedzili Państwo ich profile. I na odwrót, Państwo też dowiadują się, którzy użytkownicy odwiedzili Państwa profil. Chodzi tu o istotny element pośredniczenia w kontaktach między naszymi użytkownikami. Jest to więc ważna część naszych usług. Kobiety mają możliwość wyłączenia tej funkcji i poruszania się po naszej platformie w tzw. trybie niewidocznym. Tutaj kobieta może dodatkowo zdecydować, czy  nie chce być widziana przez nikogo, czy tylko użytkownicy dodani przez nią do ulubionych, będą mogli zobaczyć, że odwiedziła ich profil.
 • Inni użytkownicy mogą w ramach naszych usług wysyłać wiadomości do Państwa skrzynki na TheCasualLounge. Państwa prywatny adres e-mail zostaje przy tym poufny i nie jest pokazywany  żadnemu innemu użytnikowi.
 • Mogą Państwo "zablokować" niepożądane osoby, aby nie mogły się już z Państwem kontaktować.
 • Double-Opt-In: Aby chronić Państwa przed nadużyciami, zabezpieczyliśmy nasze usługi procesem zwanym Double-Opt-In. To znaczy, że dostają Państwo od nas e-maile odnoszące się do produktu tylko wtedy, gdy potwierdzili Państwo swój adres e-mail. To ważna część naszej ochrony Państwa danych, ponieważ w ten sposób nikt nie może wykorzystać Państwa prywatnego adresu e-mail w szkodliwy sposób, aby założyć profil użytkownika, podając Państwa e-mail. W ramach Double-Opt wysyłamy z naszego serwisu e-mail, w którym znajdą Państwo link, na który muszą Państwo kliknąć, aby aktywować swój profil na TheCasualLounge. Potem stają się Państwo pełnoprawnym użytkownikiem naszej usługi i mogą Państwo, jeśli Państwo chcą, otrzymywać od nas e-maile związane z produktem.
 • Zewnętrzne powiadomienia e-mailem na temat produktu: TheCasualLounge wysyła na każdy zweryfikowany w systemie Double-Opt-In następujące powiadomienia, aby szybko Państwa poinformować, kiedy na Państwa profilu dzieje się coś związanego z Państwa poszukiwaniami partnera. Wysyłamy następujące powiadomienia, które mogą Państwo indywidualnie częściowo wyłączyć według:
  • Dostałem wiadomość
  • Mam nową randkę
  • Ktoś odwiedził mój profil
  • Ktoś polubił moje zdjęcie
  • Ktoś sprawdził przesłane przeze mnie zdjęcie
  • Moje zdjęcie zostało odrzucone
  • Ostrzeżenie o usunięciu profilu, jeśli nie zostanie wykupione członkostwo VIP
  • Usunięcie profilu, jeśli nie zostało wykupione członkostwo VIP
  • Powiadomienie o wygaśnięciu członkostwa VIP

Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji o przebiegu usług, znajdą Państwo naszą pomoc na stronach FAQ.

3.f. Przekazywanie danych stronom trzecim

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych. Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, kiedy jest wymagane w celu wykonania oferowanej usługi. Dane osobowe są przekazywane firmom trzecim w następujących przypadkach:

       -  W celu zrealizowania płatności: Payment Service Provider, Acquirer i realizujące banki  

       -  W celu zabezpieczenia naszych interesów biuru windykacyjnemu

       -  Władzom, jeśli musimy stosować się do poleceń państwowych organów dochodzeniowych

       -  Dane mogą być przekazywane wyspecjalizowanym usługodawcom w celu zapobiegania lub zwalczania nadużyć przez klientów i/albo strony trzecie.

       -  Zewnętrznym serwisom obsługi klienta

       -  Partnerom w zakresie kooperacji i marketingu

       -  E-maile są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznego partnera (Mailgun). Otrzymuje on w celu przesłania do Państwa dostawcy poczty elektronicznej treść Państwa e-maila oraz adres e-mail. Ani adres e-mail, ani treść, nie są trwale przechowywane w systemach Mailgun. Przechowywanie odbywa się tylko w celu przetwarzania wiadomości. Teksty wiadomości są kasowane najpóźniej po 72 godzinach.  Wszystkie inne dane (np. data wysłania, adres e-mail odbiorcy) są kasowane najpóźniej po 30 dniach.

3.g. Używanie Cookies

TheCasualLounge używa tzw. "Cookies", aby zorganizować i zoptymalizować Państwa wizytę na naszej platformie według indywidualnych preferencji. Cookie to plik tekstowy, który jest tymczasowo przechowywane w pamięci operacyjnej komputera ("cookie sesyjne") lub są przechowywane na dysku twardym ("cookie stałe"). Cookies zawierają np. informacje o Państwa dotychczasowych wejściach na analogiczny serwer, ew. informacje o tym, jakie oferty były dotąd przeglądane.

Nie muszą się Państwo obawiać, że te cookies będą wykorzystywane do uruchamiania programów lub ściągania wirusów na komputer. Co więcej, głównym celem cookies jest przygotowanie oferty specjalnie dostosowanej od Państwa potrzeb i umożliwienie korzystania z serwisu w jak najbardziej komfortowy sposób.

Większość przeglądarek jest standardowo ustawiona tak, że akceptuje cookies. Jeśli Państwo chcą, mogą Państwo tak skonfigurować przeglądarkę, żeby odrzucała cookies i pytała Państwa wcześniej o zezwolenie. Jeśli odrzucą Państwo cookies, może to skutkować tym, że nie wszystkie nasze oferty będą u Państwa działać bez zakłóceń.

TheCasualLounge używa następujących cookies:

 • Cookies sesyjne: TheCasualLounge używa przede wszystkim "cookies sesyjnych", które nie są zapisywane na Państwa dysku twardym i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki. Cookies sesyjne są używane do uwiarygodnienia przy logowaniu i wyrównania obciążenia systemu.
 • Cookies stałe: TheCasualLoungeużywa też tzw. "cookies stałych", aby zachować Państwa osobiste ustawienia użytkownika. Umożliwia to personalizację, a tym samym ulepszenie usługi TheCasualLounge, ponieważ w ten sposób przy kolejnych wizytach znajdowane będą Państwa osobiste ustawienia.

3.h. Partner Cookies i Affiliate Cookies

TheCasualLounge używa też tzw. "Partner Cookies", ew. "Affiliate Cookies". Rozumie się przez to cookies, które są "wstawiane" do danej przeglądarki, gdy użytkownik wchodzi na strony naszych partnerów. Kiedy zatem użytkownik trafia do naszego serwisu przez powierzchnie reklamowe naszych partnerów, możemy dokładnie zidentyfikować miejsce, z którego przyszedł użytkownik i odpowiednio wynagrodzić naszego partnera. Te cookies służą więc rozliczeniu z danym partnerem. Te cookies nie zawierają żadnych danych osobowych przyszłego użytkownika TheCasualLounge.

3.i. Używanie Google Analytics

TheCasualLoungeanalizuje zachowanie użytkowników podczas korzystania z serwisu.  Tworzymy przy tym zanonimizowane profile użytkowników, aby ulepszać nasze usługi. Korzystamy przy tym z usługi analizy sieci od Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Uzyskane przy pomocy cookies informacje o tym,  jak Państwo korzystają z tego portalu, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie przetwarzać te informacje, aby analizować Państwa korzystanie z portalu, sporządzać raporty dla operatora portalu o aktywności na portalu i dostarczać kolejne usługi związane z użytkowaniem portalu i internetu. Raporty sporządzone przez Google zawierają między innymi dane demograficzne i zainteresowania, które są zbierane na podstawie Państwa interakcji z reklamami i Państwa wizyt na stronach reklamodawców. Google będzie ewentualnie przekazywać zebrane informacje stronom trzecim, jeśli będzie to nakazane prawem lub w zakresie, w jakim strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi. Mogą Państwo uniknąć instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z niektórych funkcji portalu.

Poza tym mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec utrwalania i analizowania przez Google Państwa korzystania z serwisu. Proszę skorzystać w tym celu z Browser-Add-on, aby zdezaktywować Google Universal Analytics.  Więcej informacji o ochronie danych znajdą Państwo w Warunkach korzystania z usług i Zasadach ochrony danych Google.

3.j. Używanie reklamy spersonalizowanej pod kątem zainteresowań 

TheCasualLounge prezentuje Państwu reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Interesujące dla Państwa informacje sporządzane są na podstawie spseudonimizowanych i anonimowych danych, które zbierane są, gdy klikają Państwo na reklamę lub wchodzą na stronę naszego partnera. TheCasualLounge wykorzystuje zatem oferty Google DoubleClick.

Technologia remarketingowa Google DoubleClick jest ofertą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Dzięki tej technologii, użytkownicy, którzy już odwiedzili portal  TheCasualLounge i zainteresowali się ofertą, znów otrzymają od serwisu partnerskiego Google reklamę ukierunkowaną. Wyświetlanie reklam odbywa się poprzez użycie cookies. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać za pośrednictwem Google reklamy ukierunkowanej na Państwa zainteresowania, mogą Państwo dezaktywować korzystanie przez Google z cookies do tych celów, konfigurując ustawienia dezaktywacjilub instalując dostępne tam Browser-Add-On . Więcej informacji o ochronie danych znajdą Państwo w Zasadach ochrony danych Google.

3.k. Google „+1“

TheCasualLounge wykorzystuje przycisk "+1" medium społecznościowego Google Plus, należącego do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk widoczny jest przy znaku "+1" na białym lub kolorowym tle.

Kiedy użytkownik użyje przycisku "+1", przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść przycisku "+1" zostanie przekazana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i dołączona do portalu. TheCasualLounge nie ma żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przyciskiem Google.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google oraz prawa i opcje ustawień użytkownika w celu ochrony prywatności można pobrać z miejsca, gdzie znajdują się wskazówki dotyczące ochrony danych Google odnośnie do przycisku "+1":

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Google Plus i chce uniknąć śledzenie jego danych, musi się wylogować z Google Plus przed odwiedzeniem TheCasualLounge.

3.l. Google AdSense

TheCasualLounge używa Google AdSense, usługi do wyświetlania reklam Google Inc. (“Google”). Aby wykorzystywać tę usługę do wyświetlania reklam, Google AdSense używa tzw. "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizowanie aktywności na portalu. W oparciu o to Google AdSense  używa tzw. Web Beacons. Chodzi tu o niewidoczne grafiki. Na podstawie Web Beacons  można analizować ruch odwiedzających portal. Za pomocą cookies pozyskiwane są dane o korzystaniu z portalu TheCasualLounge. Dane te są danymi osobowymi, jeśli zapisywany jest także adres IP. Google zbiera te dane osobowe i ewentualnie przekazuje swoim partnerom reklamowym. Dane będą zbierane, przechowywane i przekazywane w celach reklamowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były zbierane, może uniknąć instalacji cookies względnie Web Beacons poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku może to skutkować tym, że nie wszystkie funkcje portalu TheCasualLounge będą u Państwa działać bez zakłóceń.

3.m. Piksel Facebooka

TheCasualLounge używa tagów remarketingowych (tzw. "Pikseli Facebooka") należącego do medium społecznościowego Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“).  Kiedy odwiedzają Państwo nasz portal, poprzez tagi remarketingowe nawiązane zostaje połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Przez to Facebook otrzymuje informację, że nasz portal przeglądany jest z Państwa adresu IP. Facebook wykorzystuje te informacje, aby oddawać do dyspozycji statystyczne i anonimowe dane na temat ogólnego użytkowania naszego portalu oraz działalności naszych Facebook -Ads. Jeśli są Państwo użytkownikiem Facebooka, a Facebook zezwolił na to przez ustawienia prywatności, będzie powiązywał uzyskane u nas informacje o Państwa wizycie z Państwa kontem i wykorzystywał je do ukierunkowanych celowo połączeń Facebook-Ads. Dalsze informacje znajdą Państwo w Polityce prywatności Facebooka. W każdej chwili mogą Państwo zobaczyć i zmienić Ustawienia prywatności Państwa profilu na Facebooku.

3.n. Sprawdzanie danych osobowych

Przy pomocy różnych zautomatyzowanych narzędzi monitorowania oraz przez nasze biuro obsługi klienta sprawdzamy dane profilu i Państwa dane referencyjne pod kątem wiarygodności, aby chronić Państwa przed osobami, które chcą nadużyć naszych usług. Możemy więc identyfikować określone ciągu znaków lub loginy niektórych użytkowników, pochodzących z programów komputerowych i tym samym nie będących prawdziwymi osobami. Wykorzystujemy te informacje, aby dokładnie blokować fałszywe profile.

Jeśli sprawdzenie podejrzenia wykaże nadużycie usługTheCasualLounge, zastosowane zostaną środki prawne przewidziane z regulaminie.  W przypadku podejrzanych wiadomościTheCasualLoungemoże ponadto wstrzymać odbiór i doręczanie wiadomości przychodzących lub wychodzących, jeśli czynności sprawdzające wykażą duże prawdopodobieństwo, że dana wiadomość jest sprzeczna z prawem lub regulaminem.  Nie informujemy przy tym o nieodebraniu lub niedostarczeniu wiadomości.

 

4. Zgoda i jej wycofanie

Póki wykorzystujemy dane do celów, które według przepisów prawa wymagają Państwa zgody, będziemy wciąż pytać o wyraźne pozwolenie i protokołować Państwa zgodę. Raz daną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać lub wnieść sprzeciw wobec przyszłego wykorzystywania Państwa danych. Do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wystarczy wysłana do nas prosta wiadomość. Mogą Państwo w tym celu korzystać z następujących danych kontaktowych:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

lub po prostu wysłać e-mail na adres:  [email protected]

 

5. Państwa prawo do informacji, sprostowania, usunięcia

W każdej chwili mają Państwo prawo otrzymać informację na temat Państwa przechowywanych danych osobowych i ustawień Państwa konta, a także sprostować je albo zażądać usunięcia.

Zwracamy uwagę, że Państwa prawo do usunięcia informacji może być ograniczone ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, którego musimy przestrzegać. Ponadto sądy, organy postępowania karnego oraz inne określone w przepisach prawa organy mogą na mocy ustawy pobierać dane lub żądać informacji.

Prośby o informację, sprostowanie lub usunięcie danych należy, podając nazwisko, adres e-mail lub nazwę użytkownika, wysłać na następujący adres:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

Albo proszę napisać e-mail na adres: [email protected]

 

Chcemy zwrócić uwagę, ze wiele z Państwa danych mogą Państwo naturalnie sami bezpośrednio i wygodnie zobaczyć, zmienić lub usunąć na swoim własnym koncie.