Allmänna affärsvillkor

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FÖR THECASUALLOUNGE – SVERIGE

Senast uppdaterad 28 september 2016

 

Inledning:

Dessa allmänna affärsvillkor (hädanefter «villkoren») beskriver villkoren för användning av tjänsten med varumärket TheCasualLounge. Tjänsten levereras av iMedia888 GmbH med huvudkontor på Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim i Tyskland, via domänen www.thecasuallounge.se. Villkoren nedan reglerar förhållandet mellan användarna (hädanefter «användare», «medlemmar», «du», «din») å ena sidan och iMedia888 GmbH (hädanefter «TheCasualLounge», «vi», «oss», «TCL») i samband med användning av portalen TheCasualLounge (hädanefter «webbplatsen» eller «webbplatserna») och det relaterade tjänsteutbudet å andra sidan. Åtkomst till tjänsteutbudet sker genom webbplatsen och mobilapparna för TheCasualLounge. Alla besökare på webbplatsen benämns «användare» eller «medlemmar».

 

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA

a) Förutsättningar för användningen

TheCasualLounge är en mötesplats för vuxna. Därför måste du vara minst 18 år för att bli medlem av TCL och kunna använda tjänsteutbudet.

Genom att använda tjänsterna intygar du att du uppfyller de juridiska förutsättningarna för att ingå detta avtal med tillhörande regler, samt att du inte överträder några rättigheter eller bestämmelser som gäller i ditt land. Du är själv ansvarig för att du följer alla gällande lagar och föreskrifter.

b) Innehållsregler

Du kan lägga ut olika slags innehåll på TheCasualLounge, t.ex. bilder, beskrivningar av dig själv, meddelanden (hädanefter «innehåll»).

När du laddar upp innehåll på TheCasualLounge, är innehållet fritt och direkt tillgängligt för alla. Ett uttryckligt undantag är dina personuppgifter, som e-post och adresser, samt eventuell betalningsinformation som bankkonto- och kreditkortsnummer.

Det är däremot INTE tillåtet att LÄGGA UPP eller SKICKA information som:

i.innehåller ord eller uttryck som kan uppfattas som stötande, kränkande eller aggressiva

ii.är pornografiskt eller på något sätt strider mot allas lika värde

iii.främjar rasism eller sexism

iv.på något sätt utgör olagliga aktiviteter som främjar terrorism eller uppmanar till rasistiska hatbrott

v.är nedsättande

vi.har ett kommersiellt syfte (inklusive försäljning, konkurrens och reklam) eller länkar till andra webbplatser eller Premium-telefonnummer)

vii.omfattar utskick av skräppost eller oönskad post

viii.innehåller någon form av spionprogram, annonsprogram, virus, maskar och andra typer av skadlig programvara vars syfte är att åsamka skada på program- och maskinvara eller hämta personuppgifter från TheCasualLounge eller andra platser

ix.i sig själv eller genom att läggas upp kränker tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och personskydd).

Vid brott mot ovan angivna regler förbehåller TheCasualLounge sig rätten att radera eller spärra ditt konto med omedelbar verkan. Det gäller även om du har ett VIP-medlemskap. I sådana fall återbetalas inte abonnemangskostnaden, varken helt eller delvis.

Utöver redan nämnda regler bör du inte lägga ut personlig information, som kontoinformation, på din profil eftersom andra kan använda informationen till att orsaka skada. Om du inte följer denna uppmaning, handlar du på eget ansvar!

Du har heller inte rätt att använda andras personuppgifter i kommersiellt syfte, att skicka skräppost eller att utföra andra olagliga aktiviteter. Vid ett sådant missbruk av information förbehåller TheCasualLounge sig rätten att radera eller spärra ditt konto med omedelbar verkan.

Om du inte vill att någon annan ska få tillgång till ett innehåll bör du inte ladda upp det på TheCasualLounge. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, redigera och begränsa tillgången till innehåll som du har laddat upp på TheCasualLounge, utan skyldighet att meddela detta i förväg och utan ansvar gentemot dig. Vi är inte förpliktade att visa eller bekräfta innehållet du laddar upp till TheCasualLounge.                                                                 Vi är heller inte förpliktade att övervaka din eller andras användning av webbplatsen.

När du lägger upp innehåll på TheCasualLounge, försäkrar du att du har exklusiva rättigheter att använda innehållet. Du godkänner också att innehållet är tillgängligt för alla andra användare av webbplatsen i kontaktsyfte. Det innebär även att du kan komma åt innehållet som andra användare har gjort tillgängligt i kontaktsyfte.

Allt innehåll som inte tillhör användare (inkluderar all text, grafik, varumärken, logotyper, ljud och konstverk) är vår egendom. Detta innehåll är kontrollerat eller licenserat av oss, och det skyddas av varumärkesrättigheter, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

När det gäller innehållet på TheCasualLounge har du inga rättigheter till det och du intygar att du kommer att använda innehållet på ett sådant sätt att det inte kränker rättigheter som ägs av tredje part. Det innebär att du, utan begränsning av det tidigare nämnda, inte kan kopiera, ändra, anpassa, distribuera, publicera eller sälja innehåll från TheCasualLounge, med undantag för ditt eget personliga innehåll.

 

2. BETALNINGSTJÄNSTER

a) Allmänt

Vi förbehåller oss rätten att utvidga eller begränsa det nuvarande det nuvarande tjänsteutbudet vid valfri tidpunkt. Eventuella ändringar till följd av detta lyder också under dessa villkor. I slutet av registreringen påminner vi dig om våra gällande villkor och genom att klicka på «Slutför registreringen» godkänner du villkoren. Registreringen är för övrigt kostnadsfri.

Det är i princip gratis att skapa en profil och använda många av de grundläggande funktionerna på webbplatserna.

Du måste registrera dig för att kunna använda våra webbplatser. När TheCasualLounge iOS-appen, Android-appen eller ett annat mobilt operativsystem är tillgängligt, rekommenderar vi dig att ladda ned appen från den aktuella app-butiken först. Registreringen är i allmänhet kostnadsfri och i samband med den ingår du ett kostnadsfritt avtalsförhållande med TheCasualLounge som lyder under dessa villkor. De grundläggande tjänsterna som du får tillgång till genom att registrera dig, som möjligheten att ta emot kontaktförslag, är också gratis.

För att kunna ta kontakt med medlemmar, måste du emellertid köpa en av våra Premium-tjänster (hädanefter «VIP»). Det ger dig VIP-status och obegränsad tillgång till alla Premium-funktioner. Om du köper en betalningstjänst, som ett 3 månaders abonnemang, ger du TheCasualLounge och betalningsleverantören din tillåtelse att lagra din kreditkortsinformation och annan relevant betalningsinformation. Informationen lagras endast i syfte att kunna utföra elektroniska betalningar. Dessutom lagras informationen endast tills avtalet är avslutat. Sedan raderar vi och betalningsleverantören all information.

Vid köp av en VIP-tjänst går du med på att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med köpet av betalningstjänsterna, inklusive regelbundna periodiska abonnemangsavgifter. Du går dessutom med på att betala den ränta som uppstår samt inkassoavgifterna vid eventuellt försenade betalningar. Ingen av våra avgifter återbetalas om det inte (i) är fastställt enligt lag eller om (ii) TheCasualLounge går med på det av ren artighet. Kostnaden för betalningstjänsterna ska betalas i förväg. Kostnaden för betalningstjänsterna kan ändras vid valfri tidpunkt men de är alltid angivna och beskrivna på sidorna med de respektive tjänsterna. Priserna är alltid inklusive den lagstadgade momsen.

b) Betalningssätt

För att kunna utnyttja Premium-tjänsterna på TheCasualLounge så enkelt som möjligt erbjuder vi våra medlemmar olika betalningssätt. Det är framför allt kreditkort (Visa och MasterCard). I Tyskland och Österrike erbjuder vi dessutom direktdebitering. Du kan själv välja vilket av dessa betalningssätt du vill använda. Om betalningen enligt det angivna betalningssättet avvisas av betalningsleverantören går du med på att betala alla kvarstående belopp på vår uppmaning. Betalningen kan utföras med ett annat betalningssätt eller genom en banköverföring. Om du inte säger upp en betaltjänst i tid eller fortsätter att använda betaltjänsterna har vi rätt att debitera de aktuella beloppen via ditt utvalda betalningssätt.

c) Automatisk förnyelse

OM DU BETALAR FÖR ETT VIP-ABONNEMANG MED AUTOMATISK FÖRLÄNGNING VIA ETT AV DE BETALNINGSSÄTT SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN OCH INTE SÄGER UPP ABONNEMANGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITT 2 (D) INNAN UTGÅNGEN AV TIDSFRISTEN BLIR ABONNEMANGET AUTOMATISKT FÖRLÄNGT MED EN PERIOD SOM ÖVERENSSTÄMMER MED DEN URSPRUNGLIGA ABONNEMANGSPERIODEN. DET BETYDER T.EX. ATT ETT 3 MÅNADERS ABONNEMANG FÖRLÄNGS MED 3 MÅNADER.

d) Uppsägning

Tjänsten kan sägas upp när som helst. Följande sätt kan användas i detta syfte: fax, rekommenderat brev eller e-post.

Följande uppsägningstider gäller för våra tjänster:

       -    Specialkampanjer med en varaktighet på under 30 dagar: 2 dagar innan avtalsperioden är slut

       -    1 månads abonnemang: 2 veckor innan avtalsperioden är slut

       -    3 månaders abonnemang: 4 veckor innan avtalsperioden är slut

       -    6 månaders abonnemang: 6 veckor innan avtalsperioden är slut

       -    12 månaders abonnemang: 8 veckor innan avtalsperioden är slut

Skicka uppsägningen av VIP-medlemskapet i förhållande till respektive uppsägningsfrist till följande faxnummer: +4989716718705. Följande information måste vara angiven i uppsägningen så att vi kan identifiera dig i databasen och hantera uppsägningen: E-POSTADRESSEN (E-POSTADRESSEN DU REGISTRERADE DIG MED) ANVÄNDARNAMN, UPPSÄGNINGSORSAK, DITT PERSONLIGA UPPSÄGNINGS-ID OCH DIN UNDERSKRIFT. OM DU SÄGER UPP VIA E-POST MÅSTE UPPSÄGNINGEN UNDERTECKNAS OCH SEDAN SKANNAS OCH DÄREFTER MEJLAS TILL OSS PÅ [email protected] DITT PERSONLIGA UPPSÄGNINGS-ID FÅR DU ENDAST GENOM WEBBPLATSEN. DITT ID SKICKAS INTE VIA E-POST. DU HITTAR DITT ID GENOM ATT LOGGA IN OCH GÅ TILL: «MIN PROFIL»/«INSTÄLLNINGAR»/«HANTERA KONTO»/«RADERA PROFIL OCH KONTO». UPPSÄGNINGAR SOM TAS EMOT EFTER ATT FRISTEN GÅTT UT ELLER SOM ÄR OFULLSTÄNDIGA (UPPSÄGNINGEN KAN ENDAST HANTERAS NÄR DEN INNEHÅLLER ALL INFORMATION SOM ANGES OVAN) RESULTERAR I ATT ABONNEMANGET FÖRLÄNGS MED EN PERIOD SOM MOTSVARAR DEN URSPRUNGLIGA ABONNEMANGSPERIODEN. DU BEHÅLLER FÖRDELARNA MED VIP-MEDLEMSKAPET TILLS VI HAR TAGIT EMOT EN GILTIG UPPSÄGNING. DU BEHÅLLER TILLGÅNGEN TILL PREMIUM-FUNKTIONERNA TILLS DEN VALDA ABONNEMANGSPERIODEN ÄR ÖVER. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ÄR LAGSTADGAT ÄR VI INTE FÖRPLIKTADE ATT ÅTERBETALA DELAR AV KOSTNADEN FÖR VIP-MEDLEMSKAPET. DET FÖRELIGGER INGEN RÄTTIGHET ATT KRÄVA ÅTERBETALNING AV DET INBETALADE BELOPPET FÖR VIP-MEDLEMSKAPET.

Uppsägningen av VIP-medlemskapet kan, i enlighet med ovanstående uppsägningstider, tidigast ske 24 timmar efter att medlemskapet har ingåtts och ska göras via vår kundtjänst. Uppsägningen träder i kraft först klockan 00.00 påföljande arbetsdag efter att uppsägningen har mottagits. Anledningen till detta är att kundtjänst inte får tillgång till medlemsuppgifterna förrän då. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst måndag till fredag mellan kl. 10.00 och 16.00.

e) Erforderliga aktuella faktureringsuppgifter

Du är förpliktad att uppge fullständiga, korrekta och aktuella uppgifter om dig själv och faktureringssättet samt att informera oss omedelbart om eventuella ändringar. Det inkluderar ändringar av adresser, namn och särskild faktureringsadress, kreditkortsnummer eller kreditkortets utgångsdatum. Din plikt att betala gällande avgifter via det betalningssätt som du har angivit påverkas inte av att du inte uppfyller den här förpliktelsen.

f) Ändring av godkänt av belopp

Vid eventuella avvikelser från beloppet som ska debiteras och beloppet som redan är godkänt för en betaltjänst, informerar TheCasualLounge dig minst 10 dagar innan beloppet debiteras. Du godkänner att eventuella restbelopp kan tillkomma och sedan debiteras helt eller delvis i slutet av varje betalningscykel.

 

3. MOBILTJÄNSTER

Du kan få tillgång till vår tjänst och använda vissa funktioner på bestämda mobiltelefoner (hädanefter «Mobiltjänster»). Dessa villkor gäller även för tillgång till och användning av våra mobiltjänster, och då särskilt reglerna för hantering av innehåll och eventuella tilläggsbestämmelser som visas när du använder mobiltjänsterna. Observera att nedladdning och användning av mobiltjänsterna kan medföra extrakostnader (t.ex. från mobiloperatören).

 

4. KOSTNADSFRI TESTVERSION OCH KAMPANJER

Emellanåt erbjuder vi ett testabonnemang eller extraerbjudande (hädanefter «kampanjerbjudande»). Ett exempel är testabonnemang som ger fullständig tillgång till våra betaltjänster under en begränsad period. DU MÅSTE SÄGA UPP KAMPANJERBJUDANDET (ENLIGT AVSNITT 2 (D) OVAN) INNAN TESTPERIODEN ÄR SLUT FÖR ATT INTE DEBITERAS AUTOMATISKT FÖR EN FÖRLÄNGNING AV ABONNEMANGET.

 

5. MEDLEMSSAMMANSÄTTNING/VÄRDAR

TheCasualLounge arbetar hårt för att garantera att kontaktlistorna endast innehåller privata användare som följer webbplatsens bestämmelser. För att uppnå det med hög kvalitet använder TheCasualLounge en rad olika tekniska och manuella kontrollmekanismer för att identifiera användare/medlemmar med ohederliga intressen och omedelbart stänga av dem. Användarna/medlemmarna är införstådda med att TheCasualLounge använder så kallade professionella «värdar» för att motivera användare/medlemmar att kommunicera med varandra. Även om de uppträder som riktiga människor går det inte att möta dessa värdar i verkligheten. Både användare och medlemmar kan ta kontakt med värdarna vid valfri tidpunkt, antingen genom att skriva till dem själva genom att bli kontaktade av och kommunicera med dem på webbplatsen. Användarna/medlemmarna är också införstådda med att de vill bli kontaktade av en värd från början tills antalet kontaktförslag har nått en viss nivå. TheCasualLounge använder dessutom värdarna för att kontrollera att reglerna på webbplatsen följs och att medlemmarnas umgänge med varandra är respektfullt för att säkra kvaliteten på webbplatsen överensstämmer med användarnas/medlemmarnas förväntningar. Värdarna identifieras inte separat i systemet.

 

6. FRISKRIVNINGSKLAUSUL/GARANTI

TheCasualLounge levererar webbplatsen, allt innehåll och de nedan angivna tjänsterna med förbehåll för tillgänglighet. TheCasualLounge ansvarar för avsiktlig och grov oaktsamhet. TheCasualLounge ansvarar även för oaktsam överträdelse av plikter som framför allt krävs för att säkerställa utförandet av avtalet, där ett brott mot dessa plikter förhindrar att avtalets syfte uppnås och vars utförande du, som kund, ska kunna lita på. I det sistnämnda fallet är vi endast ansvariga för förutsebara, avtalstypiska skador. Vi ansvarar inte för andra oaktsamma överträdelser än de plikter som är nämnda i föregående meningar.

De ovan nämnda undantagen gäller inte vid allvarliga eller livshotande skador.

Med dagens teknik kan vi inte garantera att datakommunikation via internet är störningsfri eller tillgängliga vid alla tidpunkter. Vi ansvarar därför inte för att webbplatsen www.thecasuallounge.se är tillgänglig hela tiden och helt utan avbrott.

TheCasualLounge garanterar inte heller att (a) tillgången till tjänsterna är säker, utan avbrott, fullständig, alltid tillgänglig, felfri eller kommer att tillfredsställa dina krav eller förväntningar, (b) eventuella fel på tjänsterna kommer att åtgärdas eller att (c) tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga program.

Användaren intygar att text och bilder som laddas upp i användarens profil inte på något sätt kränker tredje parts rättigheter. Användaren håller även i detta sammanhang TheCasualLounge skadeslösa.

 

7. TVISTER OCH SKADEERSÄTTNING

a) Tvister

Vårt mål är att lösa eventuella tvister så snabbt och kundvänligt som möjligt. Om det uppstår problem eller tvister ber vi dig därför först att ta kontakt med och informera oss om problemet/tvisten innan du vidtar eventuella rättsliga åtgärder eller tar kontakt med ditt kreditkortsföretag för att bestrida debiteringar (chargeback). Du kan kontakta oss när du vill på [email protected].

b) Skadeersättning

Du går med på att försvara och hålla TheCasualLounge, företagets dotterbolag med tillhörande företag, företagens anställda och affärspartner skadeslösa med avseende på eventuell förlust, ansvar, skador, kostnader, utgifter eller krav, inklusive rimliga advokathonorar, på grund av eller som följd av (i) din användning av eller bristande förmåga att använda tjänsterna, (ii) användarinnehåll eller material du lämnar eller överför via tjänsterna, (iii) ditt beteende i samband med tjänsterna eller våra användare, (iv) dina brott mot villkoren i detta avtal, (v) din överträdelse av tredje parts rättigheter eller (vi) ditt brott mot gällande lagar, regler eller föreskrifter.

 

8. AVTALSGILTIGHET

Användare av gratistjänsterna är inte bundna till en abonnemangsperiod och kan avregistrera sig när de vill genom att radera sin profil. Du kan radera din profil när du vill genom att logga in och gå till: «MIN PROFIL»/«INSTÄLLNINGAR»/«HANTERA KONTO»/«RADERA PROFIL OCH KONTO».

Ett betalningspliktigt avtal träder i kraft när du klickar på beställningsknappen på webbplatsen. Avtalet gäller tills det är korrekt avslutat enligt beskrivningen i avsnitt 2 (d) ovan och den återstående avtalsperioden är över.

a) Uppsägning genom TheCasualLounge

TheCasualLounge kan vid valfri tidpunkt och enligt eget tycke spärra, avaktivera eller radera ditt användarkonto och tillgången till de tillhörande tjänsterna. Det kan göras utan förvarning och utan motivering (inklusive, utan begränsning, blockering av användare eller medlemmar från bestämda IP-adresser). Du ska i synnerhet följa reglerna som beskrivs i avsnitt 1 (b) ovan. Vi kan även avlägsna eller blockera tillgången till din användarinformation, innehållet eller informationen du har laddat upp på vår webbplats samt all annan information. Om tillgången din till någon av tjänsterna raderas eller blockeras, t.ex. som följd av brott mot detta avtal, påfallande negativt beteende eller klagomål från tredje part, samtycker du till att redan betalade betaltjänster inte återbetalas, om inte annat anges enligt gällande lagar, och att alla restbelopp omgående förfaller till betalning. Alla beslut om återbetalning tas av TLC enligt eget tycke.

b) Uppsägning genom dig

I tillägg till rätten att säga upp ditt abonnemang, kan du när du vill och utan att ange en anledning avaktivera eller radera ditt användarkonto. Det kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Om inte annat anges i gällande lagar eller i detta avtal har du inte rätt att kräva återbetalning eller tillgodohavande för de betaltjänster du redan har betalt.

 

9. REKLAM OCH ANNAN TREDJE PART

Våra tjänster kan innehålla erbjudanden och reklam från tredje part samt annan information från och länkar till produkter och tjänster från tredje part. Dina transaktioner och din korrespondens med leverantörerna av dessa produkter och tjänster lyder helt under leverantörens bestämmelser som reglerar din och leverantörens relation. TheCasualLounge ansvarar inte på något sätt för funktioner, innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annan information från tredje part. Du godkänner att TheCasualLounge inte har något ansvar, varken direkt eller indirekt, för eventuella förluster och skador till följd av transaktioner med tredje part.

 

10. DIVERSE BESTÄMMELSER

Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir ogiltiga eller är ofullständiga, påverkar inte det övriga bestämmelser i detta avtal. Om inte bestämmelserna är en del av avtalet eller är ogiltiga, lyder avtalets innehåll under gällande lagar.

TheCasualLounge kan ändra dessa bestämmelser och eventuella andra regler, inklusive tjänsteutbudet, utan att i förväg meddela detta. Ändringarna träder i kraft när vi publicerar dem på våra webbplatser. Vid en eventuell ändring informerar TheCasualLounge användarna uttryckligen om de respektive ändringarna. Under en frist på 8 veckor har du möjlighet att invända mot eventuella ändringar i villkoren. TheCasualLounge informerar uttryckligen om eventuella ändringar samt möjligheten till och fristen för invändningar. Om du inte invänder mot ändringarna av villkoren innan den angiva fristen har gått ut gäller de nya villkoren från dagen då fristen går ut. Ändringarna träder i kraft när de har blivit tillgängliga på webbplatsen eller i mobilappen. Vi ber dig därför att läsa igenom den nya versionen av villkoren som alltid finns tillgänglig på webbplatsen eller i mobilappen. Alla besök på webbplatsen och all användning av mobilappen förutsätter en oinskränkt godkännande av alla ändringar. Om du inte godkänner ändringarna kan du sluta att använda våra tjänster.

Om du har frågor eller förslag är du alltid välkommen att skicka ett meddelande till [email protected]. Tack så länge och mycket nöje med våra Premium-tjänster: TheCasualLounge!